Cena


Stanovení ceny je závislé na rozsahu požadovaných služeb, proto je vždy individuální.

Orientačně lze provést odhad celkové ceny za inženýrskou činnost následujícím způsobem:

 • stavební a technický dozor - 1,0 – 3,0 % z ceny stavebního díla
 • hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 300,- Kč až 450,- Kč, dle složitosti
  a časové náročnosti kontrol dané zakázky.
 • zajištění podkladů pro vyřízení stavebního povolení (územního souhlasu)
  od 10.000,- Kč

 

Vyplatí se vám to?

 • Pokud je váš technický dozor odborně způsobilý, věnuje stavbě dostatečnou péči a stojí na vaší straně, ušetříte několikanásobek jeho honoráře formou snížení ceny díla a dále snížením různých víceprací a dalších nákladů, které stavební firmy obvykle během realizace požadují.
 • Získáte také výrazně kvalitněji provedené dílo a to jak v části pohledové,
  tak i v části konstrukční/zakryté, což je ve stavebním oboru dost podstatné.
 • Zejména pak šetříte svůj psychický stav, protože se můžete opřít
  o technickou odbornost svého TDI, nemusíte soustavně studovat různé prospekty výrobců a řešení různých konstrukčních detailů, které si firmy
  rády zjednodušují.